BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW

Zespoły istnieją po to, żeby dostarczać konkretne rezultaty. Jednak by było to możliwe, trzeba dać im przestrzeń, by mogły się rozwijać. Coaching jest obecnie najwyżej ocenianą metodą pracy przy realizacji celów, a także najskuteczniejszym narzędziem wspomagającym rozwój organizacji i rozwój potencjału ludzkiego. Jeżeli połączymy go z zarządzaniem, szybko przyniesie wymierne korzyści. Dlaczego? Bo uwalnia synergię Zespołu i pozwala mu rozwijać się na wielu płaszczyznach.

Efektem tego jest wysoka motywacja i wydajność, co przekłada się na jeszcze lepsze rezultaty. Gdy dołożymy do tego wzajemne zaufanie, szacunek i radość wspólnej pracy, otrzymamy receptę na Zespół Marzeń.

CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie narzędzi coachingowych wspomagających pracę Lidera i zarządzanie Zespołem.
 • Zbudowanie dobrych relacji w Zespole, a tym samym zwiększenie jakości pracy i skuteczności Zespołu.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania Zespołu w osiąganiu celów.
 • Nabycie umiejętności przesuwania uwagi z problemów na rozwiązania.
 • Nauczenie się uwalniania potencjału Zespołu do kreatywnego działania.
 • Wyeliminowanie podstawowych błędów w zarządzaniu Zespołem.
 • Zrobienie pierwszego kroku do zbudowania Zespołu Marzeń.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do świata coachingu:
  • Czym jest a czym nie jest coaching.
  • Złote zasady coachingu zespołowego.
  • Rola przekonań a efektywność Zespołu.
  • Efektywność podejścia coachingowego w zarządzaniu.
 2. Tworzenie Zespołu Marzeń:
  • Ustalanie zasad.
  • Najlepsze zasoby w Zespole.
  • Nastawienie kontra produktywność.
  • Osobiste zobowiązania.
 3. Efektywna komunikacja w Zespole:
  • Rola uważności.
  • Siła pytań.
  • Otwartość na nowe.
  • Feedback – wzmacniający i motywujący.
  • Toksyny komunikacyjne i sposoby ich eliminowania.
 4. Uwalnianie potencjału Zespołu:
  • Wartości Zespołu.
  • Koło mocy Zespołu.
  • Źródło siły Zespołu.
  • Pogłębianie świadomości członków Zespołu.
  • Autodiagnoza Zespołu.
 5. Zwiększanie motywacji i efektywności Zespołu:
  • Siła założeń.
  • Moc wizualizacji.
  • SOS w sytuacjach konfliktowych.
  • Efekt synergii.
 6. Budowanie współodpowiedzialności za efekty Zespołu:
  • Idea plemienia.
  • Wzajemny szacunek.
  • Wspólne cele.
  • Motywowanie do działania.
  • Świętowanie sukcesów.

NARZĘDZIA

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w którym trener kładzie nacisk na praktykę. Oznacza to, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia.

Narzędzia wykorzystywane w trakcie szkolenia to: mini wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, inscenizacje, koncepcyjna praca w grupach, dyskusja moderowana, case study, symulacje, burze mózgów oraz poszkoleniowe zadania rozwojowe.

CZAS TRWANIA

1 dzień – 8 godzin

CERTYFIKATY I MATERIAŁY

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej.

W A Ż N E !

Program przedmiotowego szkolenia to tylko nasza propozycja. Gdy poznamy Twoje oczekiwania, dopasujemy program szkolenia do potrzeb Twoich i Twojej firmy.