KOMUNIKACJA TRANSFORMUJĄCA I NEUROPERSWAZJA W SPRZEDAŻY

Każdy z nas komunikuje się, zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym. Codziennie informujemy, wyjaśniamy, motywujemy, pytamy, negocjujemy. Porozumienie jest kluczem do budowania relacji i osiągania celów. Jednak dlaczego tak często mamy wrażenie, że ludzie nas nie rozumieją? Dlaczego pomimo jasnych wytycznych pracownicy wciąż mijają się z celem? Dlaczego potakują, a robią coś innego?

Komunikacja ma wiele wymiarów. Ta niewerbalna istnieje ponad milion lat. Jest znacznie starsza od mowy, powstałej prawdopodobnie w późnym Plejstocenie (epoce lodowcowej) ok. 40.000 lat temu. Pierwotna forma komunikacji jest jedynym środkiem porozumiewania się zwierząt, które za pomocą mimiki, postaw, gestów itp. dobierają sobie partnerów, ustalają hierarchię dominacji i współpracują w grupach. Psycholog Ray Birdwhistell udowodnił, że co najmniej 65% informacji pochodzi z ekspresji niewerbalnej.

Szkolenie pokazuje jak odkodowywać mowę ciała i świadomie wysyłać pożądane komunikaty werbalne i niewerbalne. Prezentuje najważniejsze techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej. Uczy jak rozmawiać, by być zrozumianym i osiągać ponadprzeciętne wyniki. Pokazuje siłę słów i moc właściwych pytań. Odkrywa język sukcesu i kolory komunikacji. Prezentuje różne style komunikacji i uczy jak się nimi posługiwać. Szkolenie uczy jak mówić, żeby ludzie słuchali i jak słuchać, żeby ludzie mówili. Podnosi skuteczność i sprawia, że ludzie komunikują się ze zrozumieniem i z radością wykonują powierzone im zadania.

 

CELE SZKOLENIA:

 • Zwiększenie skuteczności komunikacyjnej w relacjach i kontaktach biznesowych.
 • Poznanie zasad rozwijających umiejętności efektywnego komunikowania.
 • Uświadomienie sobie własnego stylu komunikowania.
 • Wyeliminowanie podstawowych błędów w komunikacji biznesowej.
 • Dbanie o poprawną komunikację w zespole i w firmie.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

Moduł I – KOMUNIKACJA TRANSFORMUJĄCA JAKO NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT RELACJI Z KLIENTEM

 • Autoprezentacja jako komunikacja.
 • Świadome budowanie pożądanego wizerunku.
 • Reguły i korzyści komunikacji transformującej.
 • Sposoby percepcji rzeczywistości – Okno Johari.
 • 7 grzechów głównych komunikacji.

Moduł II – NEUROPERSWAZJA – WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJE

 • Model świadomego postrzegania i przetwarzania świata.
 • Przekaz podprogowy i kodowanie informacji w podświadomości.
 • Rola świadomości i samoświadomości w komunikacji.

Moduł III – WYWIERANIE WPŁYWU NA KLIENTA PODCZAS PROCESU SPRZEDAŻY

 • Rapport czyli dopasowanie do klienta.
 • Mowa ciała a skuteczna komunikacja.
 • Co mówią oczy.
 • Proksemika, czyli dystanse personalne.
 • Odkodowanie znaczenie poszczególnych gestów klienta.
 • Podstawowe techniki perswazji.

Moduł VI – AKTYWNE SŁUCHANIE JAKO NARZĘDZIE USPRAWNIAJĄCE EFEKTYWNĄ KOMUNIKACJĘ TRANSFORMUJĄCĄ

 • Siła pytań i moc parafrazy.
 • Dopytywanie kontra domysły.
 • Zasada 3 sekund.
 • Rola lustra w komunikacji.
 • Argumentowanie językiem korzyści.

Moduł V – KOLORY W KOMUNIKACJI WG SCHULTZA VON THUM

 • Niebieski – rzeczowe informacje.
 • Zielony – własne doświadczenia.
 • Żółty – relacje.
 • Czerwony – apel.

Moduł VI – ZABÓJCY KOMUNIKACJI

 • Toksyny komunikacyjne.
 • Sposoby ich eliminowania.

Moduł VII – GRA TERENOWA ZAGŁADA ŚWIATA (OPCJA)
W trakcie gry uczestnicy używając komunikacji werbalnej i niewerbalnej muszą zmierzyć się z różnorodnymi zadaniami. Efekty wypracowane w świecie gry automatycznie przełożą się na większą efektywność uczestników w rzeczywistości.

Dzień 2

Moduł VIII – TWIERDZA POZNAŃ
Narzędzie certyfikowane – sprawdzające umiejętności uczestników między innymi pod kątem oceny sytuacji, komunikacji, wywierania wpływu i negocjowania.

Moduł IX – RODZAJE KOMUNIKACJI A CECHY OSOBOWOŚCIOWE

 • System V+A+K.
 • Style komunikacji.
 • Autodiagnoza.
 • Sposób argumentacji a cechy osobowe rozmówcy.

Moduł X – PODSUMOWANIE

NARZĘDZIA

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w którym trener kładzie nacisk na praktykę. Oznacza to, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia.
Narzędzia wykorzystywane w trakcie szkolenia to: mini wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, inscenizacje, koncepcyjna praca w grupach, dyskusja moderowana, case study, symulacje, burze mózgów oraz poszkoleniowe zadania rozwojowe.

CZAS TRWANIA

1 dzień – 8 godzin

CERTYFIKATY I MATERIAŁY

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej.

W A Ż N E !

Program przedmiotowego szkolenia to tylko nasza propozycja. Gdy poznamy Twoje oczekiwania, dopasujemy program szkolenia do potrzeb Twoich i Twojej firmy.