SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W BIZNESIE

Każdy z nas komunikuje się, zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym. Codziennie informujemy, wyjaśniamy, motywujemy, pytamy, negocjujemy. Porozumienie jest kluczem do budowania relacji i osiągania celów. Jednak dlaczego tak często mamy wrażenie, że ludzie nas nie rozumieją? Dlaczego pomimo jasnych wytycznych pracownicy wciąż mijają się z celem? Dlaczego potakują, a robią coś innego?

Komunikacja ma wiele wymiarów. Ta niewerbalna istnieje ponad milion lat. Jest znacznie starsza od mowy, powstałej prawdopodobnie w późnym Plejstocenie (epoce lodowcowej) ok. 40.000 lat temu. Pierwotna forma komunikacji jest jedynym środkiem porozumiewania się zwierząt, które za pomocą mimiki, postaw, gestów itp. dobierają sobie partnerów, ustalają hierarchię dominacji i współpracują w grupach. Psycholog Ray Birdwhistell udowodnił, że co najmniej 65% informacji pochodzi z ekspresji niewerbalnej.

Szkolenie pokazuje jak odkodowywać mowę ciała i świadomie wysyłać pożądane komunikaty werbalne i niewerbalne. Prezentuje najważniejsze techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej. Uczy jak rozmawiać, by być zrozumianym i osiągać ponadprzeciętne wyniki. Pokazuje siłę słów i moc właściwych pytań. Odkrywa język sukcesu i kolory komunikacji. Prezentuje różne style komunikacji i uczy jak się nimi posługiwać. Szkolenie uczy jak mówić, żeby ludzie słuchali i jak słuchać, żeby ludzie mówili. Podnosi skuteczność i sprawia, że ludzie komunikują się ze zrozumieniem i z radością wykonują powierzone im zadania.

 

CELE SZKOLENIA:

 • Zwiększenie skuteczności komunikacyjnej w relacjach i kontaktach biznesowych.
 • Poznanie zasad rozwijających umiejętności efektywnego komunikowania.
 • Uświadomienie sobie własnego stylu komunikowania.
 • Wyeliminowanie podstawowych błędów w komunikacji biznesowej.
 • Dbanie o poprawną komunikację w zespole i w firmie.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Komunikacja jako najważniejszy element relacji:
  • Autoprezentacja jako komunikacja.
  • Świadome budowanie pożądanego wizerunku.
  • Reguły efektywnej komunikacji.
  • Sposoby percepcji rzeczywistości – Okno Johari.
  • 7 grzechów głównych komunikacji.
 2. Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych:
  • Zasady interpretacji komunikatów niewerbalnych rozmówcy.
  • Proksemika, czyli dystanse personalne.
  • Odkodowanie znaczenie poszczególnych gestów.
 3. Zabójcy komunikacji:
  • Toksyny komunikacyjne.
  • Sposoby ich eliminowania.
 4. Rodzaje komunikacji a cechy osobowościowe:
  • System V+A+K.
  • Style komunikacji.
  • Autodiagnoza.
 5. Aktywne słuchanie jako narzędzie usprawniające efektywną komunikację:
  • Siła i moc parafrazy.
  • Dopytywanie kontra domysły.
  • Zasada 3 sekund.
  • Rola lustra w komunikacji.
 6. Kolory w komunikacji wg Schultza von Thum:
  • Niebieski – rzeczowe informacje.
  • Zielony – własne doświadczenia.
  • Żółty – relacje.
  • Czerwony – apel.
 7. Rola pytań podczas spotkań biznesowych i nie tylko:
  • ​​Dlaczego warto zadawać pytania.
  • Pytania zmieniające sposób myślenia i perspektywę widzenia.
  • Pytania zachęcające do działania.
 8. Skuteczne techniki przekonywania, argumentacji i perswazji:
  • Sposób argumentacji a cechy osobowe rozmówcy.
  • Argumentowanie językiem korzyści.
  • Podstawowe techniki perswazji.

NARZĘDZIA

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w którym trener kładzie nacisk na praktykę. Oznacza to, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia.
Narzędzia wykorzystywane w trakcie szkolenia to: mini wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, inscenizacje, koncepcyjna praca w grupach, dyskusja moderowana, case study, symulacje, burze mózgów oraz poszkoleniowe zadania rozwojowe.

CZAS TRWANIA

1 dzień – 8 godzin

CERTYFIKATY I MATERIAŁY

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej.

W A Ż N E !

Program przedmiotowego szkolenia to tylko nasza propozycja. Gdy poznamy Twoje oczekiwania, dopasujemy program szkolenia do potrzeb Twoich i Twojej firmy.