ZAPROJEKTUJ SIĘ NA SUKCES

Szkolenie skierowane do firm dla których ważnym elementem rozwoju jest budowa strategii firmy w oparciu o samoświadomość, jak ważne wartości wnoszą w życie swoich klientów. Wyznaczenie odpowiednich celów zapewni właściwy kierunek rozwoju oraz większą efektywność pracy. Prowadzenie własnej firmy, praca na odpowiedzialnych stanowiskach, zarządzanie ludźmi, kontakty z klientem sprawiają pogłębienie stresu i brak efektywności. Warsztat złagodzi te objawy, pokaże proste sposoby radzenia sobie z codziennym stresem i wpłynie na lepszą wydajność uczestników szkolenia. Poznają oni moduły budowania relacji z klientami i współpracownikami. Dowiedzą się, jak poszczególne obszary wpływają na kondycję firmy i jak podnieś jej efektywność. Dzięki wyeliminowaniu podstawowych błędów wskazanych w trakcie szkolenia, firma może uzyskać większe zyski, mniejsze koszty, bezpieczną stabilność. Uczestnicy będą pracować na swoich rzeczywistych problemach i nauczyć się je rozwiązywać. Poprawią swoją atrakcyjność biznesową dzięki nauce 90-sekundowej skutecznej autoprezentacji.

Szkolenie jest oparte o autorski program ZAPROJEKTUJ SIĘ NA SUKCES czyli jak stać się lepszym liderem, zwiększyć sprzedaż i szybciej rozwinąć swój biznes. Szkolenie będzie prowadzone metodami warsztatowymi z naciskiem na uświadomienie uczestnikom sensu ich pracy, a także zmotywowania ich do efektywniejszego działania. W trakcie warsztatów będziemy pracować nad mentalnymi nawykami, rozbudzaniem potencjału, docenianiem swoich osiągnięć,przeramowaniem przekonań ograniczających na wzmacniające, a także komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, oraz stawianiem sobie ambitnych celów. Ważnym elementem zajęć będzie wymiana doświadczeń uczestników i wypracowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności ich pracy.

CELE SZKOLENIA:

  • Zwiększenie motywacji i zaangażowania w osiąganiu celów.
  • Nauczenie się uwalniania swojego potencjału do kreatywnego działania.
  • Nauczenie się planowania i dzielenia swoich zadań na mniejsze etapy.
  • Nauczenie się odpowiedniego zarządzania sobą.
  • Nabycie umiejętności przesuwania uwagi z problemów na rozwiązania.
  • Uświadomienie mocnych stron i osiągniętych sukcesów.
  • Zrozumienie siły przekonań i siły schematów.
  • Nauczenie się wykorzystywania narzędzi coachingowych w codziennej pracy.
  • Zbudowanie dobrych relacji w Zespole, a tym samym zwiększenie jakości pracy i skuteczności działania.
  • Ugruntowanie swojej pozycji w Zespole.
  • Nauczenie się czerpania przyjemności z wykonywanej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. MODUŁ I Motywacja a efektywność działań:
  • Wprowadzenie do warsztatów.
  • Czym jest dla mnie świadome projektowanie przyszłości.
  • Jak osiągnąć to co chcę.
  • Model PMSEDDRP.
 2. MODUŁ II Sukces jest w moim zasięgu:
  • Moje dotychczasowe osiągnięcia.
  • Moje mocne strony.
  • Moja wiarygodność.
  • Moje życiowe lekcje.
 3. MODUŁ III Ja jako lider:
  • 4 role lidera.
  • Moja misja.
  • Deklaracja lidera.
  • Narzędzia coachingowe wspierające prace lidera.
 4. MODUŁ IV Jak być bardziej skutecznym:
  • Dream Designing System – klucz do zwycięstwa.
  • Wizualizacja, bo wszystko powstaje dwa razy.
  • Obudź w sobie stratega, czyli jak zaplanować sukces.
  • Mój pierwszy krok, bo bez działania nie zdziałasz nic.
 5. MODUŁ V Radzenie sobie w trudnych sytuacjach:
  • Słowa mają moc.
  • Doceniaj nie oceniaj.
  • Siła pytań.
  • Skuteczne radzenie sobie z problemami.
 6. MODUŁ VI Kreowanie pozytywnej marki:
  • Ja jako marka.
  • Moje credo.
  • Komunikacja z otoczeniem.
  • Strategia marki.
 7. MODUŁ VII Siła Zespołu – razem możemy więcej Chcę dać więcej:
  • Chcę brać więcej.
  • Moje postanowienia.

NARZĘDZIA

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w którym trener kładzie nacisk na praktykę. Oznacza to, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia.

Narzędzia wykorzystywane w trakcie szkolenia to: mini wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, inscenizacje, koncepcyjna praca w grupach, dyskusja moderowana, case study, symulacje, burze mózgów oraz poszkoleniowe zadania rozwojowe.

CZAS TRWANIA

2 dni po 8 godzin

CERTYFIKATY I MATERIAŁY

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej.

W A Ż N E !

Program przedmiotowego szkolenia to tylko nasza propozycja. Gdy poznamy Twoje oczekiwania, dopasujemy program szkolenia do potrzeb Twoich i Twojej firmy.