SKUTECZNY LIDER

W dzisiejszych czasach to człowiek świadczy o przewadze konkurencyjnej, wszystko inne – produkt, usługę, technologię czy model biznesowy – można skopiować. Dlatego to, jak firma będzie się rozwijać, zależy od tego jacy liderzy będą dla niej pracować. Prawdziwy lider swoją postawą potrafi tak oddziaływać na pracowników, że zaczynają oni w pełni utożsamiać się z przedstawioną im wizją. Buduje strategię i plan działania, świadomie prowadzi swoich ludzi na koleje etapy rozwoju i sam nieustannie się rozwija. To natomiast skutkuje dużo większym zaangażowaniem Zespołu w osiąganie założonych celów i wzrostem efektywności.

Na tym szkoleniu nauczysz się jak być liderem przez duże „L”. Dowiesz się jak inspirować ludzi, wykorzystywać ich potencjał i przenosić siebie, zespół i firmę na wyższy poziom.

 

CELE SZKOLENIA:

 • Doskonalenie umiejętności menedżerskich.
 • Poznanie cech prawdziwego lidera.
 • Nabycie umiejętności przewodzenia grupie ludzi.
 • Wykształcenie zachowań umożliwiających skuteczne kierowanie zespołem.
 • Poznanie technik motywacyjnych i komunikacyjnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Różnica pomiędzy zarządzaniem a przywództwem:
  • Czym jest zarządzanie?
  • Czym jest przywództwo?
  • Czego potrzebujesz dzisiaj?
 2. Skąd się biorą liderzy:
  • Kompetencje lidera.
  • Cechy osobowe lidera.
  • Budowanie autorytetu lidera.
  • Autoanaliza – Ja lider.
 3. Cztery role lidera:
  • Lider wizjoner.
  • Lider strateg.
  • Lider uczeń.
  • Lider coach.
 4. Misja lidera, Zespołu i Organizacji:
  • Komu pomagamy?
  • W jakim zakresie?
  • Co otrzymują?
  • Co my otrzymujemy?
 5. Budowanie przewagi konkurencyjnej:
  • Umiejętność rozwiązywania problemów.
  • Zarządzanie rezultatami.
  • Praca z celami.
  • Zarządzanie talentami.
 6. ​​​​Narzędzia coachingowe wspierające pracę lidera:
  • Złote zasady Zespołu.
  • KOJAK.
  • Góra postaw.
  • Drabina do sukcesu.
  • High dream, low dream.
 7. Ja jako lider:
  • Moje umiejętności.
  • Zmiana paradygmatów.
  • Lista ToDo.
  • Deklaracja lidera.

NARZĘDZIA

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w którym trener kładzie nacisk na praktykę. Oznacza to, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia.

Narzędzia wykorzystywane w trakcie szkolenia to: mini wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, inscenizacje, koncepcyjna praca w grupach, dyskusja moderowana, case study, symulacje, burze mózgów oraz poszkoleniowe zadania rozwojowe.

CZAS TRWANIA

1 dzień – 8 godzin

CERTYFIKATY I MATERIAŁY

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej.

W A Ż N E !

Program przedmiotowego szkolenia to tylko nasza propozycja. Gdy poznamy Twoje oczekiwania, dopasujemy program szkolenia do potrzeb Twoich i Twojej firmy.