ZARZĄDZANIE SOBĄ I ZADANIAMI W CZASIE

M. Hinzberg w Kanadzie i W. Kieżun w Polsce przeprowadzili badania zarządzania czasem, z których wynika, że menedżerowie i dyrektorzy wykonują od 43 do 583 różnych czynności dziennie, zamiast 10 – 15. Skutkiem takiego błędnego zarządzania czasem jest brak koncentracji i spontaniczna skłonność do przepracowywania się. Zaobserwowano też bardzo niski stopień świadomego planowania pracy przez osoby na stanowiskach kierowniczych, czego wynikiem jest realizacja zaledwie 20% zaplanowanych czynności (powinno być 60 – 70%). Udowodniono, że menedżerowie przyswajają zbyt wiele nieistotnych informacji, które nie są wcześniej odpowiednio selekcjonowane. Zbyt mało rutynowych zadań jest delegowanych do pracowników niższego szczebla, co prowadzi do przepracowania i często frustracji.

Czytając powyższe uwidacznia się fakt, iż zarządzanie komórką organizacyjną stawia przed menedżerem niełatwe wyzwania, jak sprawnie zaplanować i zrealizować wszystkie powierzone zadania.

Umiejętność zarządzania sobą i zadaniami w czasie to podstawowa umiejętność, która pozwoli Tobie i Twoim pracownikom na ukończenie wszystkich zadań w terminie, a także wygospodarowanie tak ważnego czasu dla Ciebie.

Na szkoleniu dowiesz się, skąd znaleźć brakujący czas, jak zaplanować swój tydzień pracy, jak uniknąć najgroźniejszych złodziei czasu. Dodatkowo poznasz narzędzia, którymi od dziś będziesz posługiwał się w celu zwiększenia efektywności i wydajności tak swojej jak i Twoich pracowników.

 

CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie sekretu powiększania ilości czasu.
 • Nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania.
 • Nabycie umiejętności efektywnego delegowania zadań.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu.
 • Poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem i zwiększających efektywność i wydajność pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. 10 największych błędów w zarządzaniu czasem.
 2. Wyznaczenie celów – jak skonstruować cel by przybliżyć jego realizację:
  • SMART.
  • Zasada 60/20/20.
  • Cele krótko – i długoterminowe.
 3. Zarządzanie priorytetami:
  • Diagram Eisenhowera.
  • Zasada Pareta.
  • Metoda ABC.
 4. Zasady planowania:
  • Reguła 60/40.
  • Metoda ALPEN.
  • Prawo Parkinsona.
  • Efekt piły.
  • Krzywa wydajności w ciągu dnia.
 5. Złodzieje czasu:
  • Kto kradnie Twój czas?
  • Jak się skutecznie zabezpieczyć?
  • Rola autokontroli.
 6. Przyczyny i metody walki z odkładaniem zadań na później:
  • Prokrastynacja kontra lenistwo.
  • Główne przyczyny odkładania zadań w czasie.
  • Sprawdzone metody radzenia sobie z prokrastynacją.
 7. Delegowanie zadań:
  • Kto kradnie Twój czas?
  • Reguła zlecania zadań.
  • Korzyści z delegowania zadań.
  • Model rozmowy delegującej.
  • Harmonogram zadań.
 8. Narzędzia pomocne w zarządzaniu sobą w czasie:
  • Paradoks nowych technologii.
  • 10 zasad zdobywania czasu.
  • Moja strategia zarządzania w czasie.

NARZĘDZIA

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w którym trener kładzie nacisk na praktykę. Oznacza to, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia.

Narzędzia wykorzystywane w trakcie szkolenia to: mini wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, inscenizacje, koncepcyjna praca w grupach, dyskusja moderowana, case study, symulacje, burze mózgów oraz poszkoleniowe zadania rozwojowe.

CZAS TRWANIA

1 dzień – 8 godzin (wersja podstawowa), lub 2 dni po 8 godzin (wersja zaawansowana)

CERTYFIKATY I MATERIAŁY

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej.

W A Ż N E !

Program przedmiotowego szkolenia to tylko nasza propozycja. Gdy poznamy Twoje oczekiwania, dopasujemy program szkolenia do potrzeb Twoich i Twojej firmy.