TEAM POWER BUILDING – czyli jak pokonać ograniczenia, zdobyć motywację do działania i zbudować Zespół Marzeń

Celem biznesowym szkolenia jest przygotowanie firmy i jej pracowników do radzenia sobie na konkurencyjnym rynku, poprzez lepszą i efektywniejszą współpracę uczestników szkolenia zarówno z zarządem, współpracownikami, jak i z klientami. Jednak by było to możliwe, wszyscy pracownicy muszą uświadomić sobie czym jest naprawdę Zespół i jakim prawom podlega. Na szkoleniu mają możliwość spojrzeć na swoją firmę z meta pozycji – holistycznie i zrozumieć, że Zespół przypomina wielogłowego smoka, gdzie poszczególne jednostki stanowią jego głowy, a reszta to jeden, prężnie działający organizm. To właśnie podczas zajęć uczestnicy uświadamiają sobie, że Zespół to dużo więcej niż suma poszczególnych jednostek – to istota mająca nieograniczone możliwości, wielowymiarową inteligencję i nieosiągalny przez pojedyncze osoby potencjał. To twór niewyobrażalnie kreatywny, z unikalną osobowością i temperamentem, mogący osiągać spektakularne wyniki. Jednak, by mógł to czynić, musi rozwijać się w dwóch przestrzeniach. Po pierwsze w przestrzeni produktywności, czyli umiejętności podejmowania decyzji, uświadomienia zasobów zespołu, jasno sprecyzowanych celów, zaangażowania w realizację celów, odpowiedzialności, pro aktywności i przywództwa. Po drugie w przestrzeni nastawienia, czyli relacji i interakcji między poszczególnymi członkami zespołu, które są niezbędne dla efektywności, a w szczególności szlifowania takich obszarów jak: umiejętności komunikacyjne, akceptacja różnorodnych wartości, konstruktywna wymiana zdań, wzajemny szacunek i zaufanie oraz koleżeńskiej atmosfery. W trakcie autorskiego szkolenia „TEAM POWER BUILDING – czyli jak pokonać ograniczenia, zdobyć motywację do działania i zbudować Zespół Marzeń” uczestnicy będą rozwijać swoje umiejętności w tych dwóch kluczowych obszarach. Nauczą się dostrzegać powiązania między sobą i patrzeć na swoją pracę zarówno przez pryzmat zespołu, jak i klienta. Zaczną rozumieć, że nieustannie na siebie oddziaływują i że to co robią lub nie robią ma wpływ na końcowy rezultat. Uświadomią sobie, że jeżeli, któryś z nich niedomaga to cierpi na tym cała firma. Nauczą się mówić o swoich potrzebach i wzajemnie się wspierać. Odkryją, że to w jaki sposób ze sobą współpracują ma bezpośrednie przełożenie na jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta, a to jak klienci postrzegają firmę przekłada się na jej wizerunek na rynku, a tym samym na zysk. Dostrzegą, że jeżeli efektywnie wykorzystają czas, zoptymalizują procesy, usprawnią komunikację i przejmą w pełni odpowiedzialność za powierzone im zadania to osiągną pożądany sukces. Zrozumieją, że działając razem mogą zdecydowanie więcej osiągnąć i że każda decyzja jaką podejmują lub nie podejmują przynosi określony skutek. Nauczą się korzystać z efektów synergii i odkryją różnorodne sposoby otrzymywania konkretnych rezultatów, po to, by wybrać te, które przyniosą im najlepsze efekty. W trakcie szkolenia będą mieć też czas by odpowiedzieć na kluczowe pytania: „dokąd zmierzamy?”, „po co chcemy to robić?”, „czego potrzebujemy, by to osiągnąć?”, i stworzyć konkretny plan działania, by w szybkim czasie móc zrealizować pożądane zmiany, które dadzą wymierne korzyści i przełożą się na rozwój jednostki i firmy. By było to możliwe, pracownicy w trakcie warsztatu przeramują przekonania ograniczające na wzmacniające i przejdą trening motywacyjny, dzięki, któremu przyniosą swoją uważność z obszaru problemu – „tego się nie da zrobić” na obszar rozwiązania – „co musiałoby się stać, by to osiągnąć”. To jednak nie wszystko, dzięki szkoleniu staną się bardziej kreatywni, odważni i otwarci na nowe wyzwania. To natomiast spowoduje, że nie będą się bać innowacji i chętnie będą podejmować nowe działania.

Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie komunikacji pozytywnej, współpracy w drużynie, motywacji i automotywacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także „wyciągania lekcji” z różnego typu porażek. Udział w TEAM POWER BUILDING pozwoli uczestnikom uwierzyć w siebie i w swoje możliwości oraz dostrzec drzemiący w nich potencjał, zarówno w jednostce, jak i Zespole. Uświadomią sobie jakimi zasobami, wewnętrznymi i zewnętrznymi, dysponują oraz odkryją sposoby na efektywne ich wykorzystanie. Nabędą również świadomość odpowiedzialności za siebie, swoją pracę i swój Zespół. Nauczą się aktywnie monitorować swoje myśli, słowa i działania. Poznają Dream Designing System – innowacyjne i wysoce skuteczne narzędzie do realizacji celów i nauczą się z niego korzystać. Doświadczą sprawdzonej i efektywnej techniki treningu mentalnego, która uwolni ich potencjał, wspierając generowanie odważnych i innowacyjnych rozwiązań oraz poprawi ich efektywność zawodową. Dodatkowo uczestnicy rozwiną kompetencje społeczne w zakresie podejmowania decyzji, planowania, podzielności uwagi, zarządzania sobą i zadaniami w czasie, samodzielności i podejmowania inicjatywy, kreatywności czy inteligencji emocjonalnej, co oznacza, iż w toku uczenia się u uczestników rozwinięta zostanie zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym. Uczestnicy zrozumieją, że są elementarną częścią swojej firmy i ją współtworzą i dowiedzą się co zrobić, by ich zespół stał się Zespołem Marzeń.

CELE SZKOLENIA:

  • Umiejętność radzenia sobie na konkurencyjnym rynku poprzez lepszą i efektywniejszą współpracę.
  • Umiejętność podejmowania decyzji.
  • Umiejętność precyzyjnego wyznaczania sobie celów.
  • Umiejętność dostrzegania powiązań pomiędzy pracownikami.
  • Umiejętność wzajemnego wspierania.
  • Odkrycie określania różnorodnych sposobów otrzymywania konkretnych rezultatów.
  • Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji pozytywnej.
  • Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
  • Nabycie umiejętności współpracy w drużynie, motywacji i automotywacji.
  • Uczestnik szkolenia nabędzie świadomość odpowiedzialności za siebie, swoją prace i swój zespół.
  • Poznanie autorskiego Dream Designing System – wysoce skutecznego narzędzia wspierającego osiąganie pożądanych celów i nauczenie się jak z niego korzystać.
  • Doświadczenie sprawdzonej i efektywnej techniki treningu mentalnego.
  • Usystematyzowanie, pogłębienie i ukierunkowanie swojej wiedzy w sposób zapewniający podjęcie optymalnych działań, by osiągnąć pożądane efekty.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Moduł I MOTYWACJA A EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ:
  • WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW – po co tu jesteś, jaka jest Twoja intencja, czego potrzebujesz, by osiągnąć swój cel i co stanie się możliwe, jak to otrzymasz.
  • MOJE PO CO? – czyli czym jest dla mnie motywacja i jak ją uaktywnić.
  • MÓJ ZESPÓŁ I JA – jak definiuję mój Zespół, kim jestem i kim chcę w nim być.
  • NAJWAŻNIEJSZE WARTOŚCI MOJEGO ZESPOŁU I MOJEJ FIRMY – co potrzebuję i co chcę dać; gdzie dzisiaj jest mój zespół i co musi się stać, by mógł zwiększać swoją efektywność.
 2. Moduł II PRZEKONANIA TWORZĄ NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ:
  • MOJA WYJĄTKOWA TOŻSAMOŚĆ – autoanaliza mocnych i słabych stron pracowników i zespołu.
  • MODEL PMSEDDRP – siła umysłu a efektywność działań, czyli jak podnieść swoją skuteczność i skuteczność zespołu.
  • STER W DŁOŃ – dlaczego warto przejąć odpowiedzialność za swoją pracę i pracę zespołu, i jak to zrobić.
  • SIŁA PRZEKONAŃ – czym są przekonania i skąd się biorą; jak przejąć kontrolę nad umysłem i przeramować przekonania ograniczające na wzmacniające, by być bardziej skutecznym w działaniu.
 3. Moduł III MOC TKWI WE MNIE:
  • DEKLARACJA LIDERA – trening mentalny mający na celu rozbudzenie pewności siebie, wiary we własne możliwości i zjednoczenia z zespołem.
  • MAPA KOMPETENCJI I ŚCIANA CHWAŁY – uświadomienie sobie własnej wartości i wartości zespołu.
  • DREAM DESIGNING SYSTEM – KLUCZ DO ZWYCIĘSTWA – skuteczna technika 7 kroków do realizacji zamierzonych celów.
  • WIZUALIZACJA, BO WSZYSTKO POWSTAJE DWA RAZY – synchronizacja dwóch półkul mózgowych w celu poprawienia relacji w zespole i osiągania lepszych wyników.
 4. Moduł IV GRA TERENOWA:
  • W trakcie gry uczestnicy mierzą się z różnorodnymi zadaniami koordynacyjnymi, logicznymi, zespołowymi i komunikacyjnymi. Celem jest polepszenie poziomu integracji zespołu i zwiększenie jego efektywności w realizacji zadań w codziennej pracy.
 5. MODUŁ V UWOLNIJ SWOJĄ SKUTECZNOŚĆ:
  • DOKĄD IDZIEMY? – moja wizja zespołu i firmy w przyszłości
  • OBUDŹ W SOBIE STRATEGA, CZYLI JAK ZAPLANOWAĆ SUKCES – strategia działania firmy na konkurencyjnym rynku wg filozofii Kaizen.
  • MÓJ PIERWSZY KROK, BO BEZ DZIAŁANIA NIE ZDZIAŁASZ NIC – praca na wybranej macierzy.
  • RADZENIE SOBIE Z PORAŻKAMI – czym są porażki i jak zespół sobie z nimi radzi.
  • MOJE ŻYCIOWE LEKCJE – uczenie się wyciągania wniosków na podstawie systemu KOJAK.
 6. MODUŁ VI RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH:
  • SŁOWA MAJĄ MOC – poznanie palety słów, które silnie oddziaływują na naszą podświadomość i sabotują nasze działania.
  • DOCENIAJ NIE OCENIAJ – czyli jak otrzymywać to co potrzebujemy i dawać to czego potrzebują inni.
  • SIŁA PYTAŃ – jak zadawć pytania, by uzyskiwać dobre odpowiedzi.
  • SKUTECZNE RADZENIE SOBIE Z PROBLEMAMI – jak wyjść z roli ofiary i stać się panem sytuacji.
 7. MODUŁ VII SIŁA ZESPOŁU – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ:
  • DREAM TEAM – co potrzebujemy, by osiągnąć sukces w każdym aspekcie naszej działalności
  • CHCĘ DAĆ WIĘCEJ – CHCĘ BRAĆ WIĘCEJ – co ja mogę zrobić, by firma osiągała lepsze rezultaty
  • MOJE POSTANOWIENIA – deklaracja uczestnika dotycząca konkretnych zmian, które wprowadzi po szkoleniu
  • PODSUMOWANIE WARSZTATU – przypomnienie najważniejszych zagadnień, uroczyste przejście na wyższy poziom i rozdanie certyfikatów.

NARZĘDZIA

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w którym trener kładzie nacisk na praktykę. Oznacza to, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia.

Narzędzia wykorzystywane w trakcie szkolenia to: mini wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, inscenizacje, koncepcyjna praca w grupach, dyskusja moderowana, case study, symulacje, burze mózgów oraz poszkoleniowe zadania rozwojowe.

CZAS TRWANIA

2 dni po 8 godzin

CERTYFIKATY I MATERIAŁY

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej.

W A Ż N E !

Program przedmiotowego szkolenia to tylko nasza propozycja. Gdy poznamy Twoje oczekiwania, dopasujemy program szkolenia do potrzeb Twoich i Twojej firmy.