ZAPROJEKTUJ SIĘ NA SUKCES czyli jak stać się liderem na rynku, zwiększyć sprzedaż i osiągnąć zamierzone cele – warsztat praktyczny oparty o Dream Designing System – PRO

To kontynuacja szkolenia Zaprojektuj się na sukces. Uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę, kontynuują podroż w głąb siebie. Wchodzą na wyższy poziom rozwoju, a to wszystko po to, by jeszcze skuteczniej działać i osiągać pożądane rezultaty, nie tylko w pracy, ale także w życiu osobistym.

Szkolenie jest dedykowane firmom, które chcą pozyskać więcej klientów i zwiększyć sprzedaż. Celem biznesowym szkolenia jest przygotowanie firmy i jej pracowników do radzenia sobie na konkurencyjnym rynku i osiągania ponadprzeciętnych rezultatów. Jednak by było to możliwe, wszyscy pracownicy muszą mieć wspólny cel, przekonanie, że mogą go zrealizować i motywację do działania. Na szkoleniu uczestnicy będą mogli spojrzeć na siebie, swoje działy, jak i swoją firmę z meta pozycji – holistycznie i zrozumieć, mechanizmy, które zachodzą w ich zespole i w ich umyśle. Zrozumieją, że zespół to dużo więcej niż suma poszczególnych jednostek – to istota mająca nieograniczone możliwości, wielowymiarową inteligencję i nieosiągalny przez pojedyncze osoby potencjał. To twór niewyobrażalnie kreatywny, z unikalną osobowością i temperamentem, mogący osiągać spektakularne wyniki i stać się liderem na rynku. Jednak, by mógł to czynić, musi rozwijać się w dwóch przestrzeniach: produktywności czyli umiejętności podejmowania decyzji, uświadomienia zasobów zespołu, jasno sprecyzowanych celów, zaangażowania w realizację celów, odpowiedzialności, pro aktywności i przywództwa i nastawienia czyli relacji i interakcji między poszczególnymi członkami zespołu, które są niezbędne dla efektywności, a w szczególności szlifowania takich obszarów jak: umiejętności komunikacyjne, akceptacja różnorodnych wartości, konstruktywna wymiana zdań, optymizm, szacunek, zaufanie o koleżeńska atmosfera. W trakcie szkolenia Zaprojektuj się na sukces, czyli jak stać się liderem na rynku, zwiększyć sprzedaż i osiągnąć zamierzone cele – warsztat praktyczny oparty o Dream Designing System uczestnicy rozwiną swoje umiejętności z tych dwóch kluczowych obszarów. Nauczą się dostrzegać powiązania między sobą oraz zaczną rozumieć, że wszystkie stanowiska które zajmują, są ze sobą powiązane i nieustannie na siebie oddziaływują. Zobaczą, że w firmie każde stanowisko jest ważne i że każdy pracownik ma wpływ na ostateczny wynik. Nauczą się mówić o swoich potrzebach i wzajemnie wspierać. Zrozumieją, że każdy z nich jest liderem w określonym obszarze i musi w pełni przejmować odpowiedzialność za ten obszar. Odkryją również, że każda decyzja jaką podejmują lub nie podejmują przynosi określony skutek. Co więcej, uświadamiają sobie że to w jaki sposób ze sobą współpracują ma bezpośrednie przełożenie na jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta. To natomiast jak klienci postrzegają firmę przekłada się na jej wizerunek na rynku, a tym samym na zysk. Dostrzegą, że jeżeli efektywnie wykorzystają czas w pracy, zoptymalizują procesy, usprawnią komunikację i staną się odpowiedzialni za powierzone im zadania to osiągną pożądany sukces. Zrozumieją, że działając razem mogą zdecydowanie więcej osiągnąć i że każda decyzja jaką podejmują lub nie podejmują przynosi określony skutek. Nauczą się korzystać z efektów synergii i odkryją różnorodne sposoby otrzymywania konkretnych rezultatów, po to, by wybrać te, które przyniosą im najlepsze efekty. W trakcie szkolenia będą mieć też czas by odpowiedzieć na kluczowe pytania: „dokąd zmierzamy?”, „po co chcemy to robić?”, „czego potrzebujemy, by to osiągnąć?”, i stworzyć konkretny plan działania, by w szybkim czasie móc zrealizować pożądane zmiany, które dadzą wymierne korzyści i przełożą się na rozwój jednostki i firmy. By było to możliwe, pracownicy w trakcie warsztatu przeramują przekonania ograniczające na wzmacniające i przejdą trening motywacyjny, dzięki, któremu przeniosą swoją uważność z obszaru problemu – „tego się nie da zrobić” na obszar rozwiązania – „co musiałoby się stać, by to osiągnąć”. To jednak nie wszystko, dzięki szkoleniu staną się bardziej kreatywni, odważni i otwarci na nowe wyzwania. To natomiast spowoduje, że nie będą się bać innowacji i chętnie będą podejmować nowe działania, co będzie skutkować większym udziałem ich firmy w rynku.

Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie osiągania pożądanych rezultatów, oraz komunikacji pozytywnej, kształtowania stanów emocjonalnych, współpracy w drużynie, motywacji i automotywacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także „wyciągania lekcji” z różnego typu porażek. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom uwierzyć, że każdy z nich posiada nieograniczony potencjał i różnorodne zasoby, które są pożądane przez Zespół, a także pozwoli im nauczyć się z nich korzystać. Uczestnicy szkolenia nabędą świadomość odpowiedzialności za siebie, swoją pracę, swój Zespół i klienta. Będą potrafili aktywnie monitorować swoje myśli, słowa i działania. Uczestnicy poznają Dream Designing System i nauczą się z niego korzystać, a także doświadczą w praktyce wysoce skutecznej i sprawdzonej techniki treningu mentalnego, który uwolni ich potencjał, wspierając generowanie odważnych i innowacyjnych rozwiązań, również w warunkach stresu oraz poprawi ich efektywność zawodową. Ponadto uczestnicy usystematyzują, pogłębią i ukierunkują posiadaną wiedzę w sposób zapewniający przełożenie się podejmowanych przez nich działań i przedsięwzięć na wymierne efekty. Dodatkowo uczestnicy rozwiną kompetencje społeczne w zakresie podejmowania decyzji, planowania, podzielności uwagi, zarządzania sobą i zadaniami w czasie, samodzielności i podejmowania inicjatywy, kreatywności czy inteligencji emocjonalnej co oznacza, iż w toku uczenia się u uczestników rozwinięta zostanie zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.

CELE SZKOLENIA:

  • Nauczenie się wyznaczania sobie celów i dążenia do ich realizacji.
  • Zainspirowanie do osiągania ponad przeciętnych wyników.
  • Poznanie dekalogu skutecznego lidera.
  • Nauczenie się wykorzystywania narzędzi coachingowych w realizacji celów.
  • Poznanie Dream Designing System i nauczenie się jak z niego skutecznie korzystać.
  • Zdobycie doświadczenia w praktyce wysoce skutecznej i sprawdzonej techniki treningu mentalnego.
  • Nauczenie się uwalniania swojego potencjału do kreatywnego działania.
  • Nauczenie się planowania i dzielenia swoich zadań na mniejsze etapy.
  • Nauczenie się odpowiedniego zarządzania sobą.
  • Nabycie umiejętności przesuwania uwagi z problemów na rozwiązania.
  • Nauczenie się zwyciężać z samym sobą.
  • Zrozumienie siły przekonań i siły schematów.
  • Zbudowanie dobrych relacji w Zespole, a tym samym zwiększenie jakości pracy i skuteczności działania.
  • Ugruntowanie swojej pozycji w Zespole.
  • Nauczenie się myślenia jak mistrz sprzedaży.
  • Nauczenie się czerpania przyjemności z wykonywanej pracy.
  • Uświadomienie jak można sobie lepiej radzić na konkurencyjnym rynku poprzez lepszą i efektywniejszą współpracę.
  • Zrozumienie jak ważna jest wzajemna współpraca.
  • Odkrycie różnych sposobów do otrzymywania konkretnych rezultatów.
  • Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji pozytywnej.
  • Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
  • Zwiększenie motywacji do nowych zadań.
  • Usystematyzowanie, pogłębienie i ukierunkowanie swojej wiedzy w sposób zapewniający przełożenie się podejmowanych działań i przedsięwzięć na wymierne efekty.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. MODUŁ I Otwórz drzwi do sukcesu:
   • Wprowadzenie do warsztatów – po co tu jesteś, jaka jest Twoja intencja, czego potrzebujesz, by osiągnąć swój cel i co stanie się możliwe, jak to otrzymasz.
   • Mam cel i co dalej – praca z wizją końca i filozofia Kaizen.
   • Radzenie sobie z prokrastynacją – czyli jak zjeść żabę na samym początku dnia.
   • Kamienie milowe na drodze do sukcesu – co musi się wydarzyć, by zrealizować plan.
  2. MODUŁ II Odkryj swoją siłę i zdobądź to co chcesz:
   • Podróż do wnętrza siebie – jak uwierzyć w siebie i zostać kreatorem a nie odtwórcą.
   • Tajniki umysłu – jak działa nasz mózg i jak możemy to wykorzystać, by stać się bardziej efektywnym w pracy i w życiu.
   • Kształtowanie stanów emocjonalnych – skąd się biorą emocje i jak nimi zarządzać.
   • Wybiórczy układ aktywacji – czym jest i jak z niego korzystać, by działać zgodnie z planem.
  3. MODUŁ III Postaw na proaktywność i wydobądź to co najlepsze:
   • Siła wolnej woli – czy istniej naprawdę i jak ją uaktywnić.
   • Radzenie sobie z wymówkami –jak przestać się obijać i wykorzystywać swój czas co do jednej minuty.
   • Pan M zamiast Pana K – co zrobić, by pozbyć się wewnętrznego krytyka i wypełnić motywacją.
   • To ja decyduję! – czyli jak przejąć pełną odpowiedzialność za siebie i efekty swojej pracy.
  4. MODUŁ IV Widzę więcej, czuję więcej, mogę więcej:
   • Mam w sobie moc – autoanaliza najmocniejszych stron.
   • Spojrzenie holistyczne na wszystkie aspekty mojej pracy – czyli jak jeszcze lepiej wykorzystać zasoby, które już posiadam.
   • Moja droga na szczyt – gdzie jestem, skąd wyszedłem i dokąd zmierzam, czyli czym jest moja Czomolungma.
   • Moja najważniejsza dźwignia – kim muszę się stać, by osiągnąć to co chcę i czego potrzebuję by tego dokonać.
  5. MODUŁ V Terenowa gra szkoleniowa:
   • W trakcie gry uczestnicy mierzą się z różnorodnymi zadaniami koordynacyjnymi, logicznymi, zespołowymi i komunikacyjnymi. Celem jest polepszenie poziomu integracji zespołu i zwiększenie jego efektywności w realizacji zadań w codziennej pracy.
  6. MODUŁ VI Tajniki komunikacji ludzi sukcesu:
   • Kreowanie pożądanych zachowań – czyli jak słuchać, by ludzie do nas mówili i jak mówić, by ludzie nas słuchali.
   • Aktywne słuchanie jako narzędzie usprawniające efektywną komunikację – siła i moc parafrazy, dopytywanie kontra domysły, zasada 3 sekund, rola lustra w komunikacji.
   • Rodzaje komunikacji a cechy osobowościowe – w oparciu o kolory Schultza von Thum.
   • Skuteczne techniki przekonywania, argumentacji i perswazji – sposób argumentacji a cechy osobowe rozmówcy, argumentowanie językiem korzyści, podstawowe techniki perswazji.
  7. MODUŁ VII Lideruj i inspiruj:
   • Ja jako lider – trening mentalny mający na celu rozbudzenie pewności siebie, wiary we własne możliwości i zjednoczenia z zespołem.
   • 3 najważniejsze pytania – który każdy lider powinien zadać sobie nim rozpocznie pracę.
   • Maksymalizowanie swojej efektywności – lista zadań, które muszę wykonać, by być o jeden krok bliżej.
   • „Uściski mocy” czyli jak radzić sobie z lękiem -japońska, szybka i skuteczna metoda na zrelaksowanie się i odzyskanie wewnętrznego spokoju.
  8. MODUŁ VIII Powitaj nowe ja – świadome i silne:
   • Rytuał mocy – jak pozbyć się problemów raz na zawsze.
   • Tajniki samodoskonalenia – krótka lekcja zmiany paradygmatów.
   • Osobista afirmacja – co czuje i co potrzebuje moje wewnętrzne ja, by rozkwitać.
   • Życie bez granic – bo wszystko zależy ode mnie – czas na strategię.
  9. MODUŁ IX Efekt synergii, bo 2+2=5:
   • Dream Designing System – co jeszcze musisz wiedzieć, by osiągnąć cel.
   • Mądrość gęsi – czego warto nauczyć się od zwierząt.
   • Moje zobowiązania – deklaracja uczestnika dotycząca konkretnych zmian, które wprowadzi po szkoleniu.

NARZĘDZIA

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w którym trener kładzie nacisk na praktykę. Oznacza to, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia.

Narzędzia wykorzystywane w trakcie szkolenia to: mini wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, inscenizacje, koncepcyjna praca w grupach, dyskusja moderowana, case study, symulacje, burze mózgów oraz poszkoleniowe zadania rozwojowe.

CZAS TRWANIA

2 dni po 8 godzin

CERTYFIKATY I MATERIAŁY

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat oraz materiały dydaktyczne w formie papierowej.

W A Ż N E !

Program przedmiotowego szkolenia to tylko nasza propozycja. Gdy poznamy Twoje oczekiwania, dopasujemy program szkolenia do potrzeb Twoich i Twojej firmy.